• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

JAVNI KONKURSI, OGLASI I POZIVI

25Sep

Javni poziv za podnošenje zahtjeva za ostvarivanje...

Pisao : Press

Na osnovu člana 70. Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj 35/05), člana 42. Statuta...

Više...
25Sep

Javni poziv za podnošenje zahtjeva za ostvarivanje...

Pisao : Press

Na osnovu člana 70. Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj: 35/05), člana 42. Statuta...

Više...
19Sep

JAVNI OGLAS zainteresovanim stručnim licima za obavljanje...

Pisao : Press

Na osnovu člana 133. stav (6) Zakona o prostornom uređenju i  građenju („Službene novine Zeničko-dobojskog  kantona „ broj 01/14), Služba za...

Više...
18Sep

Obavijest: Projekat sufinansiranja zapošljavanja i...

Pisao : Press

JU Služba za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona u saradnji sa Federalnim zavodom za zapošljavanje i Ministarstvom za boračka pitanja Vlade...

Više...
14Sep

Ponovljeni Javni konkurs za izbor i imenovanje direktora...

Pisao : Press

Na osnovu člana 7. i 8. Zakona o ministarskim vladinim i drugim imenovanjima (Službene novine FBiH br. 12/03, 34/03 i 65/13), člana 12. Zakona o javnim preduzećima...

Više...
04Jul

J A V N I P O Z I V za podnošenje zahtjeva za...

Pisao : Press

Na osnovu člana 70. Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj 35/05), člana 42. Statuta...

Više...
04Jul

J A V N I P O Z I V za podnošenje zahtjeva za...

Pisao : Press

Na osnovu člana 70. Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj 35/05), člana 42. Statuta...

Više...
04Jul

J A V N I P O Z I V za podnošenje zahtjeva za...

Pisao : Press

Na osnovu člana 70. Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj 35/05), člana 42. Statuta...

Više...
04Jul

J A V N I P O Z I V za podnošenje zahtjeva za...

Pisao : Press

Na osnovu člana 70. Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj 35/05), člana 42. Statuta...

Više...
04Jul

J A V N I P O Z I V za podnošenje zahtjeva za...

Pisao : Press

Na osnovu člana 70. Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj 35/05), člana 42. Statuta...

Više...
04Jul

J A V N I P O Z I V za podnošenje zahtjeva za...

Pisao : Press

Na osnovu člana 70. Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj 35/05), člana 42. Statuta...

Više...
04Jul

J A V N I P O Z I V za podnošenje zahtjeva za...

Pisao : Press

Na osnovu člana 70. Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj 35/05), člana 42. Statuta...

Više...
29Jun

JU Dom zdravlja Maglaj: Javni oglas za prijem u radni odnos...

Pisao : Press

Na osnovu člana 20a. stav 2. Zakona o radu („Službene novine F BiH" broj: 26/16, 89/18), člana 4. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Zeničko -...

Više...
23Jun

Javni poziv za sufinansiranje sanacije fasada stambenih...

Pisao : Press

Na osnovu člana 15. Zakona o principima lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine” br. 49/06 i 51/09),...

Više...
21Jun

Javni poziv za podršku samozapošljavanja i razvoju Start...

Pisao : Press

Ministarstvo za privredu/gospodarstvo Zeničko-dobojskog kantona raspisalo je Javni poziv za podršku samozapošljavanja i razvoju Start up-a, koji je namijenjen...

Više...
21Jun

Javni poziv za prikupljanje zahtjeva za odobravanje i...

Pisao : Press

Ministarstvo za privredu/gospodarstvo Zeničko-dobojskog kantona raspisalo je Javni poziv za prikupljanje zahtjeva za odobravanje i dodjelu sredstava poticaja namijenjenih...

Više...
21Jun

KONKURS za dodjelu novčane pomoći za nabavku obaveznih...

Pisao : Press

Obavještavaju se pripadnici branilačke populacije (djeca branilaca) koji imaju prebivalište ili boravište na području općine Maglaj u trajanju od...

Više...

Stranice: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256