• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  20.04.2018

Javna rasprava o Nacrtu Odluke o davanju u zakup građevinskog zemljišta u državnoj svojini, Nacrtu Odluke o privremenom korištenju javnih površina i Programu zauzimanja javnih površina za postav

 

 

Pozivaju se sva zainteresirana pravna lica i građani općine Maglaj da prisustvuju Javnoj raspravi o Nacrtu Odluke o davanju u zakup građevinskog zemljišta u državnoj svojini i Nacrtu Odluke o privremenom korištenju javnih površina kao i Programu zauzimanja javnih površina za postavljanje ljetnih bašti 27.04.2018. godine ( petak ) u 12,00 sati u sali Općinskog vijeća.

 

Obavještavamo sva pravna i fizička lica sa područja općine Maglaj da mogu izvršiti uvid u Nacrte navedenih Odluka na Info šalteru Općine Maglaj svakog radnog dana od 7,30 do 16,00 sati počev od 19.04.2018. godine kao i u prilogu: Nacrt Odluke o davanju u zakup zemljišta , Nacrt Odluke o privremenom korištenju javnih površina  i Program.

 

Primjedba i prijedlozi moći će se dostaviti sedam dana nakon održane Javne rasprave u Službu za urbanizam, geodetske i imovinsko-pravne poslove Općine Maglaj. Za sve dodatne informacije, svi zainteresovani mogu se obratiti u Općinu Maglaj, kancelarija broj 42. ili na telefon broj 032 609 676.