• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  24.06.2022

17. redovna sjednica OV Maglaj

Na osnovu člana 59. i 60. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Maglaj- prečišćen tekst („Službene novine Općine Maglaj“, broj: 2/9, 1/13 i 2/13) i zaključaka sa Kolegija Općinskog vijeća Maglaj održanog dana 23.06.2022.godine, sazivam 17. sjednicu Općinskog vijeća Maglaj za 30.06.2022. godine sa početkom u 08:00 sati, u sali Općinskog vijeća Maglaj.

Za sjednicu predlažem:

Verifikacija Zapisnika sa 16. redovne sjednice Općinskog vijeća Maglaj održane dana 31.03.2022.godine.

1. a) Odluka o davanju prethodne saglasnosti na prijedlog Rješenja o razrješenju člana Nadzornog odbora JP „Komunalno javno društvo“ d.o.o. Maglaj; Download
b) Odluka o davanju prethodne saglasnosti na imenovanje člana Nadzornog odbora JP „Komunalno javno društvo“ d.o.o. Maglaj; Download
c) Rješenje o imenovanju Komisije za izbor na upražnjene pozicije u reguliranim organima Općine Maglaj; Download

2. a) Rješenje o razrješenju člana Upravnog odbora JU „Narodna apoteka“Maglaj;Download
b) Rješenje o imenovanju člana Upravnog odbora“Narodna apoteka“ Maglaj na kraći period; Download

3. Prijedlog Rješenja o imenovanju dva člana Općinske izborne komisije Maglaj; Download

4. Izvještaj o radu JU „Dom zdravlja“Maglaj; Download

5. Izvještaj o radu Komisija Općinskog vijeća Maglaj od imenovanja; Download

6. Prijedlog Odluke o obilježavanju ulica i trgova imenom i zgrada brojevima; Download

7. Nacrt Odluke o uslovima proširenja poslovnih prostora; Download

8. Prijedlog Odluke o utvrđivanju javnog interesa; Download

9. Prijedlog Odluke o zamjeni nekretnina(Ćibrić Ćazim i Općina Maglaj); Download

10. Prijedlog Odluke o prodaji nekretnina neposrednom pogodbom radi oblikovanja građevinske parcele po zahtjevu Vuković Hasib; Download

11. Prijedlog Odluke o prodaji nekretnina neposrednom pogodbom radi oblikovanja građevinske parcele po zahtjevu Hasić Anita; Download

12. Prijedlog Odluke o isknjižavanju stalnih sredstava u Općini Maglaj; Download

13. Informacija po Zaključku sa 16.redovne sjednice OV Maglaj d 30.05.2022.godine a u vezi sa strukturom zaposlenih u javnim ustanovama i javnim preduzećima, njihovim uslovima za sticanje penzije, odnosno obavezama poslodavaca prema uposlenicima; Download

14. Prijedlog Kriterija za dodjelu studentskih stipendija za studente općine Maglaj u 2022.godinu za studentsku 2021/2022 godinu; Download

15. Izvještaj o realizaciji aktivnosti iz Lokalnog akcionog plana za 2021.godinu; Download

16. Izvještaj o realizaciji Zaključka OV Maglaj broj:02-04-1-2302-13/21 od 28.12.2021.godine- Metodologija MZ-a; Download

17. Prijedlog Vizije razvoja MZ-a na području općine Maglaj; Download

18. Informacije o stanju zaštite od požara a u općini Maglaj u 2021.godine; Download

19. Informacija po provedenoj obaveznoj preventivnopj sistemskoj deratizaciji na području općine Maglaj –proljetna faza 2022.godine. Download

 

Vijećnička pitanja i inicijative.