• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  26.03.2013

JAVNI POZIV za dostavljanje projekata za dodjelu sredstava za projekte nevladinih organizacija iz budžeta Općine Maglaj za 2013. godinu

Na osnovu člana 42. Statuta Općine Maglaj “Službene novine Općine Maglaj”, broj: 8/07, 3/08 i 6/08), Budžeta Općine Maglaj za 2013. godinu, člana 26. Odluke o izvršavanju Budžeta Općine Maglaj za 2013. godinu («Službene novine Općine Maglaj» broj: 8/12) i Strategije partnerstva između Općine Maglaj i građana («Službene novine Općine Maglaj» broj: 4/08), Općinski načelnik raspisuje
JAVNI POZIV
za dostavljanje projekata za dodjelu sredstava za projekte nevladinih organizacija iz budžeta Općine Maglaj za 2013. godinu


I

Raspisuje se Javni poziv za dostavljanje projekata za dodjelu sredstava sa transfera Ostala civilna udruženja iz budžeta Općine Maglaj za 2013. godinu.
Na transferu Ostala civilna udruženja u 2013. godini za podršku projektima nevladinih organizacija planirana su sredstva u iznosu od 8.000,00 KM.

II

Raspodjela sredstava za sufinansiranje projekata nevladinih organizacija vršit će se u skladu s Kriterijima za sufinansiranje projekata nevladinih organizacija sa transfera Ostala civilna udruženja, koje donosi Općinski načelnik.
III

U skladu s planiranim sredstvima na transferu Ostala civilna udruženja u budžetu Općine Maglaj za 2013. godinu, ocjenjivanje projekata nevladinih organizacija i prijedlog raspodjele sredstava namjenjenih projektima nevladinih organizacija izvršit će Komisija za ocjenjivanje projekta nevladinih organizacija i omladinskih projekata i raspodjelu novčanih sredstava sa transfera Ostala civilna udruženja i transfera Budžet za mlade u 2013. godini.
Konačnu odluku o iznosu sredstava za podršku omladinskim projektima donosi Općinski načelnik.
IV

Za dodjelu sredstava namjenjenih omladinskim projektima nevladinih organizacija mogu se prijaviti nevladine organizacije koje djeluju na području općine Maglaj.
Projekte je potrebno dostaviti u zatvorenoj koverti, na aplikacijskom obrascu koji se može preuzeti na web stranici Općine Maglaj www.maglaj.ba.
Uz projekt je obavezno dostaviti kopiju rješenja o registraciji, broj žiro računa organizacije, adresu organizacije, telefonski broj i ime odgovorne osobe.
Projekte dostaviti putem pisarnice Općine Maglaj ili putem pošte na adresu Općina Maglaj, Služba za boračko-invalidsku i socijalnu zaštitu,opću upravu i društvene djelatnosti – Kandidiranje projekata nevladinih organizacija.
Krajnji rok za dostavljanje projekata je 12.04.2013. godine

Cijeli tekst Javnog poziva možete preuzeti ovdje Download

Aplikacijski obrazac možete preuzeti ovdje Download