• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  04.07.2019

JAVNI POZIV za odabir kandidata za start-up trening u okviru Projekta „STARTER“ 2019

JAVNI POZIV

za odabir kandidata za start-up trening u okviru Projekta „STARTER“ 2019

Predmet Javnog poziva je odabir kandidata za start-up trening u okviru Projekta „Starter – edukativni program za poboljšanje mogućnosti za samozapošljavanje 2019.“, koji implementira Općina Maglaj. Projekat ima za cilj promovisati poduzetnički duh i poboljšati vještine mladih i nezaposlenih osoba, kako bi se generisale nove poslovne ideje, pružila podrška razvoju novih preduzeća i otvaranju novih radnih mjesta.

Program odabira kandidata za start-up trening, obuhvata takmičenje u sticanju potrebnih znanja i vještina iz poduzetništva, pisanje vlastitih poslovnih planova i mogućnosti učestvovanja u takmičenju za najbolje poslovne ideje.

Općina Maglaj kao glavni finansijer Projekta u Budžetu Općine Maglaj za 2019. godinu na ovoj poziciji predvidila je 20.000,00 KM za sufinansiranje zapošljavanja mladih poduzetnika.

Finansijska podrška za najbolje ocjenjene takmičare će biti u iznosima od 3.000 do 5.000 KM, u zavisnosti od kvalitete ocjenjenih biznis planova, uz uslov registracije samostalnog biznisa na području općine Maglaj.

U slučaju da Ministarstvo za privredu/gospodarstvo Zeničko-dobojskog kantona opredjeli dio sredstava za sufinasniranje ovog Javnog poziva ista će biti stavljena na raspolaganje našim potencijalnim mladim poduzetnicima zainteresiranim za otvaranje biznisa putem ovoga Javnog poziva.

Start-up trening uključuje sljedeće:

- Treneri - poslovni savjetnici Odjeljenje za lokalni razvoj, biznis i poduzetništvo (ili certificirana Agencija).
- Mjesto održavanja treninga - Sala Općinskog vijeća Maglaj.
- Jedan 2-dnevni trening.
- Maksimalno 20 učesnika na treningu.

Ko može učestvovati na start-up treningu:

- Potencijalni mladi poduzetnici.
- Da se nalaze na evidenciji Biroa za zapošljavanje Maglaj (prednost imaju kandidati sa dužim vremenom provedenim na evidenciji nezaposlenih).
- Da imaju prijavljeno prebivalište na području općine Maglaj.
- Minimalni nivo obrazovanja – srednja stručna sprema (minimalno III stepen).
- Kandidati koji posjeduju želju za pokretanjem samostalnog biznisa.

Prijave za učešće na Start-up treningu, koje obuhvataju:

- Obrazac prijave (preuzima se u zgradi Općine ili na web stranici www.maglaj.ba),
- Kopiju lične karte i CIPS potvrdu.
- Potvrdu od Biroa rada Maglaj da se nalaze na evidenciji nezaposlenih osoba.
- Kopiju diplome – minimalno srednja stručna sprema III stepen.

dostavljati u zatvorenim kovertama s naznakom: Prijava na Javni poziv za odabir kandidata za start-up trening u okviru Projekta „STARTER“ 2019.

Adresa: Općina Maglaj, Služba za privredu, finansije/financije i razvoj poduzetništva
Kancelarija br. 40., ul. Viteška br.4. Maglaj

Rok za podnošenje prijava za učešće na Start-up treningu je 11.07.2019. godine (četvrtak) do 16,00 sati.

Datum i mjesto održavanja treninga - Sala Općinskog vijeća Maglaj 12.07.2019. godine (petak) sa početkom u 9,00 sati.

Obrazac prijave i detaljnije informacije o Javnom pozivu se mogu dobiti u općinskoj Službi za privredu, finansije/financije i razvoj poduzetništva i na web stranici Općine Maglaj www.maglaj.ba.

Obrazac za prijavu možete preuzeti ovdje