• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  30.06.2017

8. redovna sjednica Općinskog vijeća Maglaj

Na osnovu člana 59. i 60. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Maglaj («Službene novine Općine Maglaj broj: 2/13- prečišćen tekst») i zaključaka sa 7. sjednice  Kolegija  Općinskog vijeća održanog dana  30.06.2017. godine, sazivam 8. sjednicu Općinskog vijeća Maglaj za 07.07.2017.   godine sa početkom u  9,00 sati, u sali JU Dom kulture «Edhem Mulabdić» Maglaj.

 

 Za sjednicu predlažem: 

 

 Verifikaciju Zapisnika sa  7. redovne  sjednice Općinskog vijeća Maglaj  

 

DNEVNI  RED  

1. Nacrt Strategije razvoja poljoprivrede općine Maglaj za period 2017. – 2021. godina; Download

 

2. Informacija o Dokumentu okvirnog Budžeta-Proračuna Općine Maglaj za 2018-2020.godina;

 

3.  Izvještaji o radu mjesnih zajednica za 2016. godinu; Download

 

4.  Programi rada MZ  za 2017. godinu; 

 

5. Informacija o digitalizaciji matičnih knjiga; Download

 

6.Nacrt Odluke o dimnjačarskoj djelatnosti na području općine Maglaj; Download

 

7. Informacija o aktivnostima vezanim za BBM Brezove Dane;  Download

 

8. Akti iz Službe za urbanizam, geodetske i imovinsko pravne poslove:  

 

- Rješenje o formiranju građevinske parcele za planirani stambeno-poslovni objekat,

    označene brojem 30 A na planu parcelacije Regulacionog plana Centar Maglaj-sjeverni    

    dio i dodjeli zemljišta Organizaciji RVI općine Maglaj, radi formiranja iste; Download

 

- Prijedlozi Odluka po ponudi za otkup zemljišta Hrnjić (Ibrahim) Said iz Misurića; Download

 

- Prijedlog Odluke o usvajanju djelimične izmjene Regulacionog plana «Centar Maglaj – sjeverni dio»;  Download

 

- Odluka o uslovima za proširenje poslovnih prostora, produžavanje roka za prijavu. Download

 

 

 

 

- Brifing Općinskog načelnika o aktuelnostima između dvije sjednice.

 

Vijećnička pitanja i inicijative.

 

 PREDSJEDAVAJUĆA OV,

Svjetlana Zamboni