• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  17.02.2015

Javni poziv za dostavljanje projekata iz oblasti kulture za raspodjelu sredstava iz Budžeta Općine Maglaj za 2015. godinu

Na osnovu člana 42. Statuta Općine Maglaj (“Službene novine Općine Maglaj”, broj: 8/07, 3/08 i 6/08), Budžeta Općine Maglaj za 2015. godinu i člana 26. Odluke o izvršavanju Buažeta Općine Maglaj za 2015. godinu (“Službene novine Općine Maglaj”, broj: 9/14) i Strategije partnerstva između Općine Maglaj i građana (“Službene novine Općine Maglaj”, broj: 4/08), Općinski načelnik d o n o s i

JAVNI POZIV
za dostavljanje projekata iz oblasti kulture za raspodjelu sredstava iz
Budžeta Općine Maglaj za 2015. godinu


I

Raspisuje se Javni poziv za dostavljanje projekata iz oblasti kulture za raspodjelu sredstava sa transfera Kultura iz Budžeta Općine Maglaj za 2015. godinu.
Za podršku projektima iz oblasti kulture na transferu Kultura u Budžetu Općine Maglaj za 2015. godinu planirana su sredstva u iznosu od 50.000,00 KM.

II

Raspodjela sredstava za sufinansiranje projekata iz oblasti kulture vršit će se u skladu s Kriterijima za sufinansiranje projekta iz oblasti kulture iz sredstava Budžeta Općine Maglaj za 2015. godinu, koje je utvrdio Općinski načelnik.

III

U skladu s planiranim sredstvima na trasferu Kultura u Budžetu Općine Maglaj za 2015. godinu, ocjenjivanje projekata kulture i prijedlog raspodjele sredstava namjenjenih projektima kulture izvršit će Komisija za ocjenjivanje projekata kulture i raspodjelu novčanih sredstava za sufinansiranje projekata kulture u 2015. godini.
Konačnu odluku o iznosu sredstava za sufinansiranje projekata kulture donosi Općinski načelnik.

IV

Za dodjelu sredstava namjenjenih projektima kulture mogu se prijaviti javne ustanove i nevladine organizacije koje djeluju u oblasti kulture na području općine Maglaj.
Projekte je potrebno dostaviti u zatvorenoj koverti, na aplikacijskom obrascu koji se može preuzeti na web stranici Općine Maglaj www.maglaj.ba
Uz projekt je obavezno dostaviti kopiju rješenja o registraciji, broj žiro računa ustanove/organizacije, adresu, telefonski broj i ime odgovorne osobe.
Projekt dostaviti putem pisarnice Općine Maglaj ili putem pošte na adresu Općina Maglaj – Služba za boračko invalidsku i socijalnu zaštitu, opću upravu i društvene djelatnosti - Kandidiranje projekata kulture.
Krajnji rok za dostavljanje projekata je 10.03.2015. godine.


Tekst Javnog poziva možete preuzeti ovdje >> Download

Aplikacijski obrazac možete preuzeti ovdje >> Download