• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  25.12.2014

23. redovna sjednica Općinskog vijeća Maglaj

Na osnovu člana 59. i 60. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Maglaj («Službene novine Općine Maglaj broj: 2/13- prečišćen tekst») i zaključka Kolegija od 19.12.2014. godine,

S A Z I V A M


23. sjednicu Općinskog vijeća Maglaj, za dan UTORAK, 30.12.2014.godine u 16,00 sati
u sali JU Dom kulture «Edhem Mulabdić» Maglaj
DNEVNI RED
1. Informacija o aktuelnoj situaciji na području općine Maglaj Download

2. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o Budžetu/Proračunu Općine Maglaj za 2014.godinu Download

3. Prijedog Budžeta/Proračuna Općine Maglaj za 2015. godinu Download

4.Prijedlog Odluke o izvršavanju Budžeta/Proračuna Općine Maglaj za 2015.godinu Download

5. Prijedlog Programa rada OV za 2015.godinu Download

6.Prijedlog Odluke o utvrđivanju javnog interesa u dijelu magistralne ceste Karuše-Ozimica u mjestu Kosova Download

7.Prijedlog Odluke o proglašenju počasnim građaninom općine Maglaj gospodina Kadir Topbas, gradonačelnika Istambula Download

8.Informacija o provedenoj sistemskoj preventivnoj deratizaciji na području općine DownloadVijećnićka pitanja i inicijative

PREDSJEDAVAJUĆI OV,
Marko Zelić