• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  03.09.2014

Potpisan Ugovor o učešću u stambenom zbrinjavanju poplavljenih porodica

Danas je u Općini Maglaj potpisan Ugovor o učešću u stambenom zbrinjavanju porodica čiji su stambeni objekti oštećeni u poplavava 2014 godine. Ugovor je potpisan sa Crvenim polumjesecom Ujedinjenih Arapskih Emirata koji zastupa Mahmoud Aly direktor kancelarije za BiH.

Crveni polumjesec Ujedinjenih Arapskih Emirata kao donator obezbjediće nabavku građevinskog materijala za sanaciju oštećenih objekata, odnosno izvršiti nabavku potrebnog građevinskog materijala u vrijednosti od 150.000,00 KM. Ugovorom će za početak biti obuhvaćeno 20 poplavljenih porodica.Općina će obezbjediti potrebne podatke o oštećenim objektima što podrazumjeva fotografije objekta prije početka sanacije, te pripremiti potrebne specifikacije materijala za zanaciju svakog objekta posebno, te će poduzeti sve mjere i radnje potrebne u stvaranju pretpostavki za sanaciju stambenih objekata i obezbjediti potreban stručni nadzor.

Vremenski period trajanja ovog projekta je 60 dana od potpisivanja ugovora, do kada su korisnici dužni u vlastitoj režiji da završe sanaciju objekata koji budu predmet ovog Ugovora uz nadzor općinskih službi.