• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  05.08.2014

FIRMA - informativni sastanak

U okviru projekta FIRMA, finasiranog od strane Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID) i Švedske agencije za međunarodni razvoj i saradnju (Sida), u cilju pružanje pomoći u „Obnavljanju uslova za život i zapošljavanje u privatnom sektoru u područjima pogođenim poplavama“, FIRMA projekat će podržati preduzeća iz privatnog sektora koje su pretrpjela štetu uzrokovanu poplavama a koja spadaju ili u proizvodna ili uslužno-proizvodna (kompanije iz proizvodnog lanca vrijednosti) preduzeća.

Namjera je da se pomogne preduzećima koja imaju pet (5) ili više zaposlenih (zvanično prijavljenih zaključno sa datumom 30.4.2014) i koja su pretrpjela štetu od poplava. Cilj je obezbjediti pomoć kroz bespovratna sredstva onim kompanijama za koje ta podrška znači sprečavanje neminovnog gubitka tržišta, proizvodnih kapaciteta i radnih mjesta.
U sklopu programa podrške preduzećima, FIRMA projekat će dodijeljivati bespovratna sredstva (grant) u rasponu od 15.000 do 40.000 KM.

U cilju što bolje pripreme projekta, pozivaju se zainteresovani privrednici koji ispunjavaju navedene uslove da prisustvuju informativnom sastanaku koji će se održati 12. augusta u 11:00 sati u Sali Općinskog Vijeća, Dom Kulture Edhem Mulabdić.

Pitanja vezana za postupak dodjele bespovratnih sredstava se mogu poslati na email adresu grants@firmaproject.ba (molimo da u predmetu elektronske pošte navedete „Pitanje o bespovratnim sredstvima FIRMA projekta“) ili pozovite ured FIRMA projekta u Sarajevu na tel: +387-33-567-030.

Za sve detaljnije informacije o Javnom pozivu, zainteresovani poduzetnici se mogu obratiti u općinskoj Službi za privredu, finansije/financije i razvoj poduzetništva kancelarija broj 23. odnosno telefon 609 583.

Integralni tekst poziva može se preuzeti ovdje: POZIV