• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  04.07.2024

39. redovna sjednica Općinskog vijeća Maglaj

Na osnovu člana 59. i 60. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Maglaj – prečišćen tekst („Službene novine Općine Maglaj“, br. 2/9, 1/13 i 2/13) i zaključaka sa sjednice Kolegija Općinskog vijeća Maglaj, održanog dana 01.07.2024. godine, sazivam 39. redovnu sjednicu Općinskog vijeća Maglaj za ponedjeljak, 08.07.2024. godine, sa početkom u 09,00 sati, u sali Općinskog vijeća Maglaj.

Za sjednicu predlažem:

Verifikacija zapisnika sa 38. redovne sjednice Općinskog vijeća Maglaj održane dana 04.06.2024. godine

DNEVNI RED

1. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Statuta Općine Maglaj Download

2. Nacrt Odluke o usvajanju Prostornog plana općine Maglaj za period 2017-2037. godine Download

3. Nacrt Odluke o provođenju Prostornog plana općine Maglaj za period 2017.-2037. godine Download

4. Nacrt Odluke o usvajanju djelimične izmjene Regulacionog plana Omerdino Polje po zahtjevu Bećirović Sulje Download

5. Prijedlog Odluke o usvajanju djelimične izmjene Regulacionog plana Centar Maglaj-Sjeverni dio po zahtjevu Društva za građevinarstvo MVS-Gradnja d.o.o. Maglaj Download

6. Prijedlog Odluke o usvajanju djelimične izmjene Regulacionog plana „Novi Šeher“ po zahtjevu Budimir Marinko Download

7. Prijedlog Odluke o usvajanju djelimične izmjene Regulacionog plana „Liješnica“ po zahtjevu Bradarić Izudina Download

8. Prijedlog Odluke o usvajanju djelimične izmjene Regulacionog plana „Centar Maglaj- Južni dio“ po inicijativi Općine Maglaj Download

9. Prijedlog Odluke o usvajanju djelimične izmjene Regulacionog plana „Novi Šeher“ po zahtjevu Živković Ive Download

10. Prijedlog Odluke o usvajanju djelimične izmjene Regulacionog plana „Stari Grad“ po inicijativi Općine Maglaj Download

11. Prijedlog Odluke o usvajanju djelimične izmjene Regulacionog plana „Centar Maglaj-Sjeverni dio“, po zahtjevu Medžlisa Islamske zajednice Maglaj Download

12. Prijedlog Odluke o usvajanju djelimične izmjene Regulacionog plana „Novi Šeher“ po inicijativi Mjesne zajednice Novi Šeher Download

13. Prijedlog Odluke o pristupanju izmjeni Regulacionog plana Centar Maglaj- sjeverni dio na inicijativu Općine Maglaj Download

14. Prijedlog Rješenja o utvrđivanju prava svojine u korist Džanić (Ibrahim) Ramiza iz Maglaja, Download

15. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti JU „Dom zdravlja“ Maglaj za isknjižavanje stambenih jedinica iz računovodstvene evidencije stalnih sredstava JU „Dom zdravlja“ Maglaj.

16. Prijedlog Kriterija za dodjelu studentskih stipendija za studente općine MaglaJ u 2024. godini (školska 2023/2024 godina) Download

17. Informacija o gazdovanju šumama na području općine Maglaj u 2023. godini (JP Šumarsko privredno društvo ZE-DO kantona i Kantonalna uprava za šumarstvo) Download

 

Vijećnička pitanja i inicijative.