• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  20.06.2024

Poziv za izražavanje interesa za učešće u Radnoj grupi

 

 

U okviru projekta „Jačanje povjerenja i kohezije u zajednicama u Bosni i Hercegovini“ Općina Maglaj uspostavila je Omladinski resursni centar u prostorijama Doma kulture „Edhem Mulabdić“. Projekat zajedno provode Evropska unija u BiH,  Ujedinjene nacije u BiH, Misija OSCE-a u BiH i Vijeće Evrope – Ured u Sarajevu, a Općina Maglaj je partner u provedbi projekta.

Ovakav Centar doprinijeti će unapređenju društvenog života, angažmana mladih i sveukupnog položaja mladih na području općine Maglaj. Kroz svoj program Centar će služiti kao servis mladima, omladinskim udruženjima i drugim grupama koji rade sa mladima u različitim oblastima njihovog života.

Sa ciljem unapređenja programskog sadržaja i rada Omladinskog resursnog centra po završetku infrastrukturnih radova, želimo da uključimo što veći broj organizovanih grupa koji svojim radom mogu doprinijeti ovom važnom procesu za mlade.

 

POZIV ZA IZRAŽAVANJE INTERESA

za učešće u radnoj grupi

 

Poziv se odnosi na izražavanje interesa za učešće u radnoj grupi za programsku podršku rada Omladinskog resurnog centra u Maglaju.

Poziv je otvoren za sve organizacije civilnog društva (OCD), a prednost imaju omladinska udruženja i udruženja koja prvenstveno rade sa mladima na području Općine Maglaj.

Neke od zadataka radne grupe za programsku podršku će se odnositi na:

  • -definiranje okvira programa rada Omladinskog resursnog centra;
  • -usaglašavanje kriterija za korisnike kancelarijskog i zajedničkog prostora;
  • -kreiranje modela upravljanja i raspodjela zajedničke odgovornosti nad istim.

Pored predstavnika OCD-a, radnu grupu će činiti i predstavnici Općine Maglaj i javnih ustanova koji kroz svoje nadležnosti i svakodnevan rad doprinose položaju mladih u Maglaju.

Na poziv se možete prijaviti slanjem prijave - službenog dopisa na e-mail  eldina.mehinagic@maglaj.ba ili selena.sehic@maglaj.ba  najkasnije do 28.06.2024. godine.

Prijava treba da sadrži:

  • -Puni naziv udruženja i podatke kontakte osobe koju predlažete za učešće u radnoj grupi (e-mail i kontakt telefon)
  • -Kratko obrazloženje o prethodnom iskustvu i trenutnom angažmanu na polju rada sa mladima i dr.

Imajući na umu ograničen broj udruženja koji se može uključiti u radnu grupu, Općina Maglaj će obavijestiti sva udruženja čije prijave budu uzete na razmatranje za učešće u radnoj grupi.