• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  05.06.2024

Obavještenje o orgnizovanju javnog uvida i javnih rasprava o nacrtu djelimičnih izmjena regulacionih planova

Obavještavaju se građani općine Maglaj da u skladu sa Zaključcima Općinskog vijeća Maglaj sa sjednice održane 29.04.2024. godine i 04.06.2024. godine, o usvajanju Nacrta Odluke o usvajanju dkelimične izmjene Regulacionog plana „Omerdino polje“, Nacrta Odluke o usvajanju Regulacionog plana „Liješnica“, Nacrta Odluke o usvajanju djelimične izmjene Regulacionog plana „Centar Maglaj – sjeverni do“, Nacrta Odluke o usvajanju djelimične izmjene Regulacionog plana „Centar Maglaj – Južni dio“, Nacrta Odluke o usvajanju djelimične izmjene Regulaciong plana „Stari grad“, provodi postupak javnog uvida u periodu od 05.06.2024. godine do 18.06.2024. godine.

Nakon toga organizuje se održavanje Javnih rasprava po slijedećim terminima:

1. Javna rasprava 18.06.2024. godine
- Nacrt Odluke o usvajanju djelimične izmjene Regulacionog plana „Maglaj Centar – sjeverni dio“, po zahtjevu Medžlisa Islamske zajednice Maglaj u 17,00 sati u Sali Općinskog vijeća Maglaj
- Nacrt Odluke o usvajanju djelimične izmjene Regulacionog plana „Maglaj Centar – južni dio“, po inicijativi općine Maglaj u 18,00 sati u Sali Općinskog vijeća Maglaj

2. Javna rasprava 19.06.2024. godine
- Nacrt Odluke o usvajanju djelimične izmjene Regulacionog plana „Liješnica“, po zahtjevu Bradarić Izudina u 17,00 sati u prostorijama Mjesne zajednice Liješnica

3. Javna rasprava 20.06.2024. godine
- Nacrt Odluke o djelimičnoj izmjeni Regulacionog plana „Novi Šeher“, po zahtjevu Živković Ive u 17,00 sati u prostorijama Mjesne zajednice Novi Šeher
- Nacrt Odluke o djelimičnoj izmjeni Regulacionog plana „Novi Šeher“, po inicijativi MZ Novi Šeher u 18,00 sati u prostorijama Mjesne zajednice Novi Šeher

4. Javna rasprava 21.06.2024. godine
- Nacrt Odluke o djelimičnoj izmjeni Regulacionog plana „Stari grad“, 17,00 sati u Sali Općinskog vijeća Maglaj
- Nacrt Odluke o usvajanju djelimične izmjeni Regulacionog plana „Omerdino Polje“, po zahtjevu Baćirović Sulje u 18,00 sati u Sali Općinskog vijeća Maglaj

Nacrti planskih dokumenata će biti izloženi na javni uvid na Oglasnoj ploči Općine Maglaj, prostorijama Općine Maglaj, kancelarija broj 41, ne web stranici općine Maglaj, prostorijama Mjesne zajednice Novi Šeher i prostorijama Mjesne zajednice Liješnica. Primjedbe i mišljenja se mogu dostaviti na pisarnicu Općine Maglaj ili u Pisanom obliku putem pošte na adresu Općina Maglaj, Viteška 4 Maglaj.
Pozivaju se svi zainteresovani građani općine Maglaj da izvrše uvid u Nacrte navedenih djelimičnih izmjena Regulacionih planova, prisustvuju Javnoj raspravi i daju svoje mišljenje. Informacije se mogu dobiti na telefonski broj 032 465 825.

 

Obavještenje možete preuzeti ovdje