• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  28.02.2024

Donesena Odluka o kategorizaciji lokalne ceste Novi Šeher – Kopice – Teslić na osnovu zajedničke inicijative općina Maglaj i Teslić

 

Na sjednici Vlade Federacije BIH održane 27.02.2024. godine, a na prijedlog Federalnog ministarstva prometa i komunikacija donesena je Odluka o kategorizaciji lokalne ceste Novi Šeher – Kopice – Teslić u regionalnu cestu sa oznakom R-474b.

Na osnovu zajedničke inicijative Mirsada Mahmutagića, Općinskog načelnika Maglaj i Milana Miličevića, Općinskog načelnika Teslić,  Ministarstvo za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline Zeničko-dobojskog kantona pokrenulo je inicijativu za prekategorizaciju lokalne u regionalnu cestu.

Odluka je izuzetno značajno za građane Maglaja i Teslića koji koriste navedenu putnu komunikaciju, jer se između ostalog omogućava brži razvoj privrede i poljoprivrede ovog, ali i šireg područja.

 

Inicijativa