• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  23.03.2023

Održan seminar "Upravljanje odnosima sa javnošću i vještine komuniciranja"

 

 

U Tesliću je 16.3.2023. godine održan seminar "Upravljanje odnosima sa javnošću i vještine komuniciranja" u organizaciji Saveza općina i gradova Federacije Bosne i Hercegovine i Saveza opština i gradova Republike Srpske. Predavač na seminaru bila je dr. Semina Ajvaz, profesorica Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru.

Profesorica Ajvaz je ukazala na ulogu i značaj odnosa s javnošću, važnost reputacije, percepcije i publicitet kao i na ciljanu skupina i njeno targetiranje. Ukazano je i na važnost planiranja odnosa s javnošću, kontrolne liste, te najvećih pogreški u odnosima s javnošću.

U okviru seminara profesorica Ajvaz posebnu pažnju je posvetila medijima i medijskim politikama, Odnosima s medijima, te na komunikacijske kanale u odnosima s javnošću. Za kraj je istakla važnost sistematske samoprocjene, kao i komunikacijske kompetencije i vještine prezentiranja.

Seminar za koji je vladao veliki interes učesnika, održan je u okviru projekta Jačanje kapaciteta saveza općina/opština i gradova u Bosni i Hercegovini za članice općine i gradove.

 

 

 

 

Izvor: www.sogfbih.ba