• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  23.03.2023

Zakazana 25. redovna sjednica Općinskog vijeća Maglaj

 

Dvadeset peta redovna sjednica Općinskog vijeća Maglaj bit će održana u četvrtak, 30.03.2023. godine u sali Općinskog vijeća Maglaj sa početkom u 09:30 sati. Predloženi dnevni red sadrži dvadeset tačaka, te vijećnička pitanja i inicijative.

Općinsko vijeće Maglaj bi trebalo razmatrati: Izvještaj o izvršenju Budžeta/Proračuna Općine Maglaj za period 01.01. – 31.12.2022. godine, Izvještaj o izvršenju tekuće budžetske rezerve od 01.01. – 31.12.2022. godine, Prijedlog Odluke o usvajanju godišnjeg obračuna Budžeta/Proračuna Općine Maglaj za 2022. godinu, Periodični finansijski izvještaj Budžeta/Proračuna Općine Maglaj za period 01.01. – 31.12.2022. godine (Informacija), Prijedlog Odluke o izmjeni naziva pozicije u Budžetu/Proračunu Općine Maglaj za 2023. godinu, Izvještaj o radu Općinskog pravobranilaštva Maglaj za period 01.01.2022. – 31.12.2022. godina i Program rada Općinskog pravobranilaštva Maglaj za 2023. godinu.

Razmatrat će se: Prijedlog Odluke o standardima i kriterijima za imenovanje Općinskog pravobranioca Maglaj, Prijedlog Rješenja o imenovanju Komisije za izbor na poziciju Općinskog pravobranioca u Općinskom pravobranilaštvu Maglaj, Prijedlog Odluke o pristupanju djelimičnoj izmjeni Regulacionog plana „Novi Šeher“ Maglaj po zahtjevu Pervan (Marko) Zoran, Prijedlog Odluke o utvrđivanju javnog interesa za izgradnju obaloutvrde lijeve obale rijeke Bosne, dionica od Gradskog mosta do Željezničkog (Vatrenog) mosta, Prijedlog Rješenja o imenovanju člana Upravnog odbora JU Dom kulture „Edhem Mulabdić“ Maglaj iz reda osnivača, Izvještaj o radu Komunalnog javnog društva doo Maglaj za 2022. godinu, Izvještaj o radu i poslovanju JP „Veterinarska stanica“ doo Maglaj za 2022. godinu, Izvještaj o realizaciji Plana kapitalnih investicija Općine Maglaj za 2022. -2024. godinu, te Plan kapitalnih investicija Općine Maglaj za 2023. – 2025. godinu.

Također, predviđeno je razmatranje: Izvještaja o radu mjesnih zajednica za 2022. godinu, Programa rada mjesnih zajednica za 2023. godinu, Prijedloga Kriterija za dodjelu nagrada mjesnim zajednicama i pojedincima sa područja općine Maglaj, Informacije o stanju iz oblasti poljoprivrede na području općine Maglaj za 2022. godinu, Programa poticaja u poljoprivrednoj proizvodnji općine Maglaj za 2023.godinu, te Informacije o deminiranju, obilježavanju i uništavanju neeksplodiranih ubojnih sredstava na općini Maglaj u 2022. godini.