• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  29.11.2022

Nacrt Budžeta/Proračuna Općine Maglaj za fiskalnu 2023. godinu i Nacrt Odluke o izvršenju Budžeta/Proračuna Općine Maglaj

 

Javna rasprava o Nacrtu Budžeta/Proračuna Općine Maglaj za fiskalnu 2023. godinu i Nacrtu Odluke o izvršenju Budžeta/Proračuna Općine Maglaj za 2023. godinu, traje od 23. novembra do 5. decembra 2022. godine. 

Centralna javna rasprava bit će održana 1. decembra 2022. godine u sali Općinskog vijeća (JU Dom kulture „Edhem Mulabdić“ ) sa početkom u 12,00 sati.

Nacrt Budžeta/Proračuna Općine Maglaj za fiskalnu 2023. godinu možete preuzeti OVDJE.

Nacrt Odluke o izvršenju Budžeta/Proračuna Općine Maglaj za 2023. godinu možete preuzeti OVDJE.