• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  15.08.2013

Obavještenje iz službe Civilne zaštite

Iz službe Civilne zaštite Općine Maglaj obavještavaju da će dana 19.08.2013. godine sa početkom u 09,00 sati biti izvršeno otvaranje zadatka i uvođenje kapaciteta deminerskog tima HO „Pro Vita“ Mostar.
Deminiranje će biti vršeno na Planama, deminerski zadatak „DV 10 (kV) Jandrošac – Plane, proširenje trase 10 kilovoltnog dalekovoda zbog nadgledanja, održavanja i raskresa.