• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  05.10.2022

Poziv posmatračima političkih subjekata

 

Pozivamo posmatrače političkih subjekata da prisustvuju otvaranju vreća i pravilnom objedinjavanju utvrđenih rezultata na Općim izborima 2022. godine koje će se održati u prostorijama Općine Maglaj sa početkom u 16:00h.

Politički subjekti koji su imali posmatrače na Općim izborima 2022. godine obavješteni su telefonskim putem o navedenom.