• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  17.05.2022

ANKETA ZA GRAĐANE OPĆINE MAGLAJ

 

 

Poštovane građanke i građani Maglaja,  

 

Općina Maglaj trenutno radi na samoprocjeni politika koje provodi i usluga koje pruža svojim građanima.  

Kako bi samoprocjena bila potpuna i relevantna, vaše mišljenje nam je izuzetno važno. Stoga vas molimo da iskažete svoje stajalište popunjavanjem jednostavne anonimne ankete. 

Samoprocjena je dio programa Evropske oznake izvrsnosti u upravljanju Vijeća Evrope (ELoGE), koji se temelji na 12 principa dobre lokalne uprave, a koji Općina Maglaj implementira u saradnji sa Agencijom lokalne demokratije Zavidovići, članicom platforme za dodjelu ELoGE-a kroz projekt LINK za saradnju/suradnju.    

 

Zahvaljujemo vam na podršci. 

 

ANKETA