• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  14.06.2013

Obavijest za iskazivanje interesa za uzgoj lješnjaka

Obavještavamo građane koji posjeduju neiskorištene poljoprivredne površine da se mogu prijaviti za izražavanje interesa za uzgoj lješnjaka na području općine Maglaj. Naime naša Općina je zajedno sa općinama Žepče i Zavidovići prepoznata od strane talijanske firme „TopAgri Family Group“ koja se bavi proizvodnjom i preradom prehrambenih proizvoda, kao područje sa izvrsnim potencijalom za ekološku proizvodnju lješnjaka i koja je pokazala spremnost za moguću buduću suradnju.

Budući da je Općina Maglaj predvidjela u Strategiji razvoja općine Maglaj 2012-2020 godina, projekat podizanja višegodišnjih nasada voća, pa između ostalih i lješnjaka, te da postoji iskazan interes nevedene talijanske firme „TopAgri Family Group“, pozivamo građane da se prijave i da time izraze svoj interes za ovaj vid poljoprivredne proizvodnje.

Svi zainteresirani se mogu prijaviti u Službi za privredu, finansije/financije i razvoj poduzetništva, Općina Maglaj, kancelarija br. 23.
Prijave zainteresiranosti se popunjavaju najdalje do 20.06.2013. godine.