• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  01.12.2021

Javna rasprava o Nacrtu Odluke o zaštiti izvorišta Rakovac

 

Općina Maglaj od strane privrednog društva „NERKEN“d.o.o. Maglaj, dana 26.10.2021. godine, zaprimila je zahtjev da se na Općinskom vijeću Maglaj pokrene procedura donošenja Odluke o zaštiti izvorišta Rakovac i utvrđivanje zona sanitarne zaštite i zaštitnih mjera.

Uz zahtjev je priložen „Elaborat Sanitarno zaštitne zone za izvorište Rakovac“ urađen od strane „IBIS“d.o.o. Zavidovići, te Izvještaj o izvršenoj kontroli tehničke dokumentacije „Elaborata Sanitarno zaštitne zone za izvorište Rakovac“ urađen od strane „HKP CONSULTING“d.o.o. Banja Luka. U navedenom Elaboratu su obilježene i opisane zone zaštite izvorišta Rakovac utvrđene u skladu sa članom 7. Pravilnika o uslovima za određivanje zona sanitarne zaštite i zaštitnih mjera za izvorišta voda koje se koriste ili planiraju da koriste za piće („Službene novine Federacije BiH“, broj: 88/12) odnose se na izvorišta vode u karstnim akviferima i uspostavljaju se tri zaštitne zone.

U skladu sa podnesenim zahtjevom na 10. redovnoj sjednici Općinskog vijeća Maglaj, održanoj dana 30.11.2021. godine, usvojen je Nacrt Odluke o zaštiti izvorišta Rakovac Investitora “NERKEN”d.o.o. Maglaj i ista je data u proceduru organizovanja javne rasprave.

Ovim putem dajemo obavještenje da će se u skladu sa članom 11. Pravilnika o načinu utvrđivanja uslova za određivanje zona sanitarne zaštite i zaštitnih mjera za izvorišta vode za javno vodosnabdjevanje stanovništva („Službene novine Federacije BiH“, broj: 88/12), održati Javna rasprava o Nacrtu Odluke o zaštiti izvorišta Rakovac, općina Maglaj, dana 21.12.2021. godine (utorak) u 11,00 sati u Sali Općinskog vijeća Maglaj (Dok kulture “Edhem Mulabdić” Maglaj).

 

NACRT ODLUKE