• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  20.05.2021

Ukinut policijski sat u Federaciji BiH

 

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine  je u četvrtak 20. maja prihvatila prijedlog Kriznog štaba Ministarstva zdravstva FBiH od 17. maja kojom je predloženo da se u potpunosti ukine ograničenje kretanja u Federaciji BiH.

Ova odluka donesena je s rokom važenja od 14 dana, računajući od 20. maja.

Policijski sat u Federaciji BiH je bio na snazi od 23 sata uvečer do pet sati ujutro, prema odluci Vlade od 6. maja. Prethodnom odlukom od 23. marta kretanje građana na cijeloj teritoriji Federacije BiH bilo je ograničeno od 21 sat do 5 sati.

Novom naredbom od 20. maja, kako je saopćeno iz Vlade Federacije BiH, dozvoljeno je okupljanje ne više od 30 ljudi u zatvorenom i ne više od 70 ljudi na otvorenom prostoru, uz obaveznu fizičku distancu od najmanje dva metra.

Vladama kantona, odnosno kantonalnim štabovima ministarstava zdravstva naređeno je uvođenje restriktivnijih mjera prema procjeni epidemiološke situacije u kantonu, odnosno opštini, uz redovito obavještavanje Kriznog štab Federalnog ministarstva zdravstva.

Krizni štab Federalnog ministarstva zdravstva zadužen da prije isteka 14-dnevnog roka sagleda kompletnu epidemiološku situaciju COVID-19 u FBiH i sačini procjenu rizika.