• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  09.04.2013

Održan seminar za općinske vijećnike

U subotu je, u sali Općinskog vijeća, održan seminar za vijećnike Općinskog vijeća Maglaj. U okviru sistema obuke za jedinice lokalne samouprave u BiH, seminar je organizovao Savez općina i gradova FBiH uz podršku OSCE-a i UNDP-a. Obuhvaćeno je nekoliko značajnih tema: ključne karakteristike sistema lokalne samouprave u FBiH, saradnju sa drugim nivoima vlasti, strukturu i funkcionisanje lokalne vlasti, osnovne elemente upravljanju kvalitetom kao i partnerstvo i saradnju građana i lokalne vlasti.
Seminar, kojem je prisustvovalo 13 vijećnika Općinskog vijeća Maglaj, je bio interesantan i koristan za sve prisutne.