• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  04.11.2020

Upozorenje

 

Obzirom da je počela izborna kampanja za Lokalne izbore 2020. godine, na osnovu ukazane potrebe, a u cilju preventivnog djelovanja, ovim putem, upozoravaju se sve političke stranke, koalicije, liste nezavisnih kandidata, na odredbe člana 93. stav 1. tačka 7. Odluke o komunalnom redu i sanitarnom minimumu („Službene novine Općine Maglaj“, broj: 3/18), kojim se u cilju zaštite javnih zelenih površina i njihovog održavanja u gradu, odnosno gradskom području, zabranjuje ljepljenje i pričvrščivanje plakata po stablima, a što je u vezi sa  odredbom člana  7.2. stav 3. Izbornog zakona BiH (Službeni glasnik BiH“, broj: 23/01) kojim je propisano da nadležni organi neće dozvoliti političkim strankama, koalicijama, listama nezavisnih kandidata da postavljaju oglase, plakate postere, odnosno da pišu svoja imena ili slogane koji su u vezi sa izbornom kampanjom, unutar ili na zgradama u kojima su smješteni organi državne vlasti, na javnim putevima ili iznad njih, kao ni na saobraćajnim znacima.

Uklanjanje bespravno postavljenih plakata, oglasa, postera i drugog materijala, na javnim površinama i stablima gradskog drvoreda, osim na mjestima predviđenim za plakatiranje i oglašavanje, (ispred zgrade Općine Maglaj, u ulici A. Ljiljana kod zgrade M-9 i između T-1 i T-2, u ulici Sulejmana Omerovića Cara – preko puta „Euro Centra“ i na uglu ulica Viteška i Bosanska), vršit će se svakodnevno putem KJD d.o.o. Maglaj.

Za sve koji budu postupali protivno ovoj zabrani poduzimaće se dalje mjere u skladu sa zakonom i ovlaštenjima nadležnih organa.