• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  14.10.2020

PRELIMINARNA RANG LISTA rasporeda taksivozila za slobodna taksistajališta iz Javnog poziva za 2021. godinu

 

Komisija za proveđenje postupka rasporeda taksivozila na slobodna taksistajališta na području općine Maglaj za 2021. godinu, imenovana rješenjem Načelnika općine Maglaj broj: 01-23-1-259/20 od 16.09.2020. godine, na osnovu člana 15. stav 1. Pravilnika o načinu korištenja, redu i radu na taksistajalištima, rasporedu taksivozila na taksistajalištima i kriterijima za raspored taksivozila na taksistajalištima na području općine Maglaj (“Sl. novine Općine Maglaj”, broj: 8/19)  i Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o razmještaju taksistajališta, broju stajališnih mjesta za taksivozila, kategoriji taksistajališta i ukupnom broju taksivozila na području općine Maglaj broj: 01-49-2796/18 od 18.12.2018. godine, utvrđuje

 

PRELIMINARNU RANG LISTU

rasporeda taksivozila za slobodna taksistajališta iz javnog poziva za 2021. godinu

 

RANG LISTA STAJALIŠTE 'KOD GRADSKOG MOSTA'

R.BR.

IME I PREZIME

BROJ BODOVA IZ OSNOVNE RANG LISTE

REDNI BROJ VOZILA

PRIORITET

TAKSI

STAJALIŠTE

UKUPAN BROJ BODOVA ZA STAJALIŠTE

1

Selim Hodžić

95,56

Prvo vozilo

Prvi prioritet

KOD GRADSKOG MOSTA

90,56

2

Refik Krpić

95,49

Prvo vozilo

Prvi prioritet

KOD GRADSKOG MOSTA

90,49

 

RANG LISTA STAJALIŠTE 'KOD MITEXA'

R.BR.

IME I PREZIME

BROJ BODOVA IZ OSNOVNE RANG LISTE

REDNI BROJ VOZILA

PRIORITET

TAKSI

STAJALIŠTE

UKUPAN BROJ BODOVA ZA STAJALIŠTE

1

Muharem Topčić

95,07

Prvo vozilo

Prvi prioritet

KOD MITEXA

90,07

 

RANG LISTA STAJALIŠTE 'TRŽNI CENTAR'

R.BR.

IME I PREZIME

BROJ BODOVA IZ OSNOVNE RANG LISTE

REDNI BROJ VOZILA

PRIORITET

TAKSI

STAJALIŠTE

UKUPAN BROJ BODOVA ZA STAJALIŠTE

1

Ramiz Begić

95,10

Prvo vozilo

Prvi prioritet

TRŽNI CENTAR

90,10

 

U skladu sa članom 15. stav 2.Pravilnika o načinu korištenja, redu i radu na taksistajalištima, rasporedu taksivozila na taksistajalištima i kriterijima za raspored taksivozila na taksistajalištima na području općine Maglaj (“Sl. novine Općine Maglaj”, broj: 8/19), na ovu Preliminarnu listu podnosioci zahtjeva mogu podnijeti žalbu Načelniku općine Maglaj u roku od 8 (osam) dana od dana objavljivanja iste na web stranici i oglasnoj ploči Općine Maglaj (do 23.10.2020. godine).