• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  18.05.2020

Upitnik o stavovima građana o krizi prouzrokovanoj virusom COVID-19

 

Vijeće za politiku demokratizacije (Democratization Policy Council – DPC) je inicijativa koja promovira odgovornu demokratsku politiku u svijetu.

Upitnik je dio istraživanja koje DPC i Eurothink provode u Bosni i Hercegovini i Sjevernoj Makedoniji o stavovima građana o aktuelnim društvenim, političkim i ekonomskim temama.

Upitnik je anoniman i možete ga popuniti OVDJE.