• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  18.03.2020

OBAVIJEST NAČELNIKA OPĆINE

 

Poštovani sugrađani,

 

U nizu naredbi, preporuka i saopćenja u vezi postupanja u borbi protiv širenja koronavirusa, primoran sam još jednom da apelujem na svijest i odgovornost svih nas kako bi ovaj proces borbe protiv virusa bio što efikasniji. Stalnom kontrolom na terenu primjetno je da postoje vrlo neodgovorna ponašanja od strane pojedinaca koji bi morali biti u samoizolaciji u skladu sa važećim preporukama i naredbama. Pojedina lica se nisu prijavila. Protiv prekršioca će biti poduzete zakonske sankcije.

Vas građane općine Maglaj koji imate saznanja o ovim licima najiskrenije molim da apelujete na svijest i odgovornost tih lica, jer su opasnost i po vaše zdravlje i zdravlje vaših najbližih.

Molim vas da se zajedno uključimo u ovu borbu na način što ćete svi s punom sviješću i odgovornošću prijaviti sve osobe koje su došle iz inostranstva u posljednjih desetak dana i osobe koje su bile u direktnom kontaktu s tim licima, bez obzira da li su se isti javili ili ne u HES Doma zdravlja Maglaj. Na taj način ćemo imati veću mogućnost praćenja kretanja potencijalnih prenosnika virusa i njihovu izolaciju u skladu sa preporukama.

Sva lica koja poznajete iz ove rizične skupine molimo da prijavite na brojeve telefona 032 603 232 i 121 uz navođenje imena i prezimena, adrese na kojoj se nalaze i eventualno dodatna saznanja koja imate. Vaša prijava će ostati anonimna.

 

 

NAČELNIK OPĆINE

Mirsad Mahmutagić