• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  14.02.2020

Općinu Maglaj posjetili konsultanti UNDP-a BiH

 

U okviru projekta UNDP BIH „Povećanje ulaganja u objekte javne namjene s niskom emisijom ugljika“ Općinu Maglaj su posjetili angažovani konsultanti UNDP-a. Prezentovali su proces i plan aktivnosti na izradi Akcionog plana za održivu energiju i borbu protiv klimatskih promjena, kao i korake za pristupanje Općine Maglaj Sporazumu gradonačelnika/načelnika za klimu i energiju.

Budući Akcioni plan za održivu energiju i borbu protiv klimatskih promjena ( SECAP ) ima za cilj da na osnovu postojećeg stanja definiše mjere za smanjenje emisije CO2 na području općine Maglaj i poveća otpornost općine na klimatske promjene.