• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  01.04.2019

Danas nastavak 26. redovne sjednice Općinskog vijeća Maglaj

 

Na osnovu člana 59,60 i 61. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Maglaj («Službene novine Općine Maglaj»,broj: 2/09 i 1/13), i ukazane potrebe, upućen je poziv za nastavak 26. redovne sjednice Općinskog vijeća Maglaj, koja će se održati danas 01.04.2019. godine sa početkom u 12,00 sati u sali JU Dom kulture "Edhem Mulabdić" sa sljedećim Dnevnim redom:

 

14. Program održavanja javnog zelenila na gradskom području sa finansijskim pokazateljima za 2019. godinu;  Download
15. Izvještaj o realizaciji „Strategije razvoja 2012-2020 godine revidirana za period 2018-2020.g.“ za 2018.godinu; Download
16. Akcioni plan implementacije „Strategije razvoja 2012-2020 godine – revidirana za period 2018-2020.g.“ za 2019.godinu;  Download
17. Zaključak za davanje saglasnosti Načelniku za produženje mandata članovima Komisije za utvrđivanje tržišne vrijednosti na imovinu, naslijeđe i poklon i Komisije za procjenu prometne vrijednosti nekretnina, do imenovanja novih Komisija.

- Brifing Općinskog načelnika između dvije sjednice.

- Vijećnička pitanja i inicijative.