• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  22.10.2018

Započela sanacija stambenih objekata u okviru Programa oporavka od poplava i klizišta 2014.

 

Uvedena je građevinska firma u radove za sanaciju stambenih objekata na području općine Maglaj u četiri mjesne zajednice koje su poplavljene tokom mjeseca maja 2014. godine, a u okviru Programa oporavka od poplava i klizišta.

Izgradnja stambenih objekata u okviru istog projekta koja je započela prije nekoliko dana u dinamičnom je procesu i ide u skladu sa planiranim.

Projekat za oporavak od poplava finansira Evropska unija, u saradnji sa vladama entiteta, a implementira Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP) u BiH, u partnerstvu sa Arbeiter-Samariter-Bund (ASB), Hilfswerk International Austria (HWA), Međunarodnom organizacijom za migracije (IOM) i partnerskim opštinama i gradovima. Projekat predstavlja nastavak aktivnosti sanacije šteta uzrokovanih elementarnim nepogodama koje su BiH pogodile 2014. godine. Projekat pomaže trajno stambeno zbrinjavanje i ekonomsko osnaživanje socijalno ugroženih kategorija stanovništva u poplavljenim područjima, kroz izgradnju i sanaciju individualnih stambenih objekata, pomoć maloj poljoprivredi, te kreiranje novih radnih mjesta u privatnom sektoru.