• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  19.06.2018

Javna rasprava o Nacrtu Odluke o javnim parkiralištima na području općine Maglaj

 

Pozivaju se sva zainteresirana pravna lica i građani da prisustvuju Javnoj raspravi o Nacrtu Odluke o javnim prakiralištima na području općine Maglaj, 27.06.2018. godine ( srijeda ) sa početkom u 12,00 sati u sali Općinskog vijeća Maglaj, zgrada JU Dom kulture „Edhem Mulabdić“.

Sva pravna i fizička lica mogu izvršiti uvid u Nacrt navedene Odluke na Info šalteru Općine Maglaj, svakog radnog dana od 7,30 do 16,00 sati, počev od 19.06.2018. godine, kao i OVDJE.

Primjedbe i prijedlozi moći će se dostaviti u pismenoj formi dok traje javni uvid na Nacrt Odluke o javnim parkiralištima, a najkasnije do 27.06.2018. godine do održavanja Javne rasprave, kada će se na istoj moći dati primjedbe i prijedlozi u pismenoj i usmenoj formi.

Za sve dodatne informacije, svi zainteresirani mogu se obratiti u Općinu Maglaj, Služba za urbanizam, geodetske i imovinsko-pravne poslove, kancelarija broj 42. , broj telefona 032 609 676.