• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  06.03.2018

Javna rasprava o Nacrtu Odluke o javnom redu i miru

 

 

Zaključkom Općinskog vijeća Maglaj broj 02-05-1-217/18 od 30.01.2018. godine usvojen je Nacrt Odluke o javnom redu i miru.

 

Pozivaju se sva zainteresovana pravna lica i građani općine Maglaj da prisustvuju Javnoj raspravi o Nacrtu Odluke o javnom redu i miru koja će biti održana 12.03.2018. godine ( ponedjeljak ) u 11,00 sati u sali Općinskog vijeća Maglaj ( zgrada JU Dom kulture „Edhem Mulabdić“ ).

 

Uvid u Nacrt navedene Odluke može se izvršiti na Info šalteru u Općini Maglaj svakog radnog dana od 7,30 do 16,00 sati ili OVDJE .

 

Primjedbe i prijedlozi na Nacrt Odluke moći će se dostaviti sedam dana nakon održane Javne rasprave u Službu za urbanizam, geodetske i imovinsko-pravne poslove Općine Maglaj.

 

Za sve dodatne informacije svi zainteresovani mogu se obratiti u Općinu Maglaj, Služba za urbanizam, geodetske i imovinsko-pravne poslove, kancelarija 42. ili na broj telefona 032/609-676.