• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  01.07.2016

Srednjoročna evaluacija Strategije lokalnog razvoja u općini Maglaj

Općinski načelnik, Mehmed Mustabašić, zajedno sa svojim prvim saradnicima, 30.06.2016. godine, su održali sastanak sa predstavnicama UNDP-a za tehničku asistenciju u implementaciji Strategije razvoja, gđom. Amelom Gačanović-Tutnjević i Snežanom Mišić-Mihajlović.

Tema sastanka je pokretanje procesa srednjoročne evaluacije Strategije razvoja općine Maglaj 2012-2020. godina, za period 2012 – 2016. godina. Ciljevi ove evaluacije su napraviti procjenu nivoa i ispunjenja realizacije Strategije za period 2012.-2020. godina, te identifikovati najznačajnije promjene u lokalnom kontekstu i razvojnim prioritetima.

U predstojećem periodu slijedi prikupljanje relevantnih podataka za evaluaciju strategije, a plan je da se evaluacija završi krajem septembra ove godine. Analiza podataka radit će se po sistemu: relevantnosti, efektivnosti, efikasnosti i uticaja održivosti. Nalazi nezavisne evaluacije (zapažanja i preporuke) prikazat će se u evaluacijskim izvještajima sačinjenim od strane UNDP-a.

Na osnovu sačinjene evaluacije i shodno aktuelnostima nastalim u proteklom periodu, pristupiti će se reviziji postojeće Strategije razvoja.