• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  23.06.2016

Održana konferencija „Lokalna vlast za zajednička društva u Jugoistočnoj Evropi“

U zgradi Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine održana je konferencija „Lokalna vlast za društva zajedničkih vijednosti u Jugoistočnoj Evropi“, koja je okupila predstavnike lokalne vlasti iz BiH i zemlje okruženja, predstavnike Vijeća Evrope i međunarodne eksperte, gdje je učešće imao i Općinski načelnik Mehmed Mustabašić. Konferenciju je organizovao gradonačelnik Sarajeva, prof. dr. Ivo Komšić, u saradnji sa Gradom Sarajevo, Fondacijom Društva zajedničkih vrijednosti Sarajevo i Projekatom zajedničkih društava orgnizacije „Club de Madrid“.

„Cilj konferencije je pronaći načine kako lokalne vlasti i građani mogu doprinjeti boljem životu i razvoju društva, uz toleranciju, razumijevanje, poštivanje, ali i znanje. Ovo su preduvjeti kvalitetnog razvoja i života. Gradovi u regiji imaju ključnu ulogu u osiguravanju međuetničkog razumijevanja na lokalnom nivou, koji s druge strane jača potencijal za unapređenje međuetničkog razumijevanja širom regije“, istakao je Općinski načelnik.

Konferencija je sačinjena od prezentacija gradonačelnika u radu sa lokalnom zajednicom u prevladavanju tenzija između zajednica i izgradnji zajedničkog grada i ojačavanju veza sa lokalnim vlastima.

Vođena je kroz četiri sesije, i to:

- lokalna vlast za društva zajedničkih vrijednosti;
- promocija društva zajedničke vrijednosti u jugoistočnoj Europi - lokalne vlasti i nacionalne vlade;
- promocija društva zajedničke vrijednosti u jugoistočnoj Europi - lokalne vlasti i lokalna zajednica;
- zajednički gradovi za društva zajedničkih vrijednosti u jugoistočnoj Europi.

Također, bitno je spomenuti da će učesnici konferencije uzeti u razmatranje značaj koncepta „zajedničkih društava“ i publikacije „Lokalna vlast za zajednička društva“ i uporediti sa situacijama iz svojih gradova. Ovo će predstavljati priliku za političke i administrativne lokalne lidere da podijele svoja iskustva u suočavanju sa izazovima.