• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  08.06.2016

OBAVJEŠTENJE o javnoj raspravi

U skladu sa Zaključkom Komisije za privredu, prostorno uređenje i zaštitu okoliša broj 02-05-1-683-1/16 od 20.04.2016. godine i Dopune zaključka od 04.05.2016. godine organizuje se JAVNA RASPRAVA DANA 15.06.2016. godine u 17.00 sati u sali Općinskog vijeća Maglaj.

CILJ JAVNE RASPRAVE JE upoznavanje građana grada Maglaja o zahtjevima Društva za prevoz stvari i roba u međunarodnom saobraćaju, unutrašnju i spoljnu trgovinu „Transey“ d.o.o. Maglaj upućenih općinskom vijeću Maglaj i zauzimanje stavova u svrhu utvrđivanja javnog interesa:

1. Za izgradnju benzinske pumpe na vlasničkim parcelama koje se nalaze u neposrednoj blizini trgovačkog centra „Škafa“, uz kružni tok na uglu ulica 1 marta i ulice Bosanska, i
2. Izvođenja radova rekonstrukcije i dogradnje za promjenu namjene izgrađenih objekata (bivši drvno industrijski kombinat „Borik“-Tvornica namještaja) u novu namjenu: pilana, briketarnica i peletarnica, na parcelama koje su u vlasništvu ovog društva.

Komisija općinskog vijeća za privredu, urbanizam prostorno uređemje i zaštitu okoliša razmatrala je navedene zahtjeve i donijela zaključak kojim se predlaže organizovanje javne rasprave kako bi se iznijeli interesi građana i grada Maglaja za izgradnjom objekata koje traži investitor „Transey“ d.o.o. Maglaj. Na Javnu raspravu su pozvani predstavnici Ministarstva za prostorno uređenje, promet, komunikacije i zaštitu okoline Zenica, nadležnog za izdavanje urbanističke saglasnosti prema Pravilniku o pogonima i postrojenjima koji mogu biti izgrađeni i pušteni u rad samo ako imaju okolinsku dozvolu, radi davanja potrebnih pojašnjenja, u postupku koji se vodi po zahtjevu „Transey“ d.o.o. Maglaj.

Pozivamo zainteresovane građane općine Maglaj da prisustvuju Javnoj raspravi, upoznaju se sa zahtjevima društva „Transey“ d.o.o. Maglaj i iznesu svoja mišljenja sugestije i stavove. Posebno se pozivaju vlasnici susjednih nekretnina, korisnici prostora, organizacije, privredni i drugi subjekti koji se nalaze u bližem okruženju da prisustvuju Javnoj raspravi, kako bi dobili informacije o planiranoj izgradnji.

Uvid u dokumentaciju i zahtjeve društva „Transey“ d.o.o. kao i dodatna pojašnjenja mogu se izvršiti u Službi za urbanizam, geodetsko i imovinsko-pravne poslove kancelarija broj 41. Sve informacije mogu se dobiti na telefon broj 032/609-670 i 609-671. Obavještenje o javnoj raspravi sa idejnim rješenjem iz navedenih zahtjeva objavit će se na oglasnoj ploči i web stranici općine Maglaj.

Kopija katastarskog plana benzinske pumpe: Download
Kopija katastarskog plana pilane, briketarnica i peletarnice: Download
Obavještenje o javnoj raspravi: Download