• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  17.06.2015

Obavještenje o početku radova deminiranja na lokalitetu Nekolj

Danas je uvedena u posao deminerska oganizaciju „DEMIRA“ iz Orašja čime su započeli radovi na deminiranju na zadatku tehničkog izviđanja Liješnica – Nekolj 2 Maglaj, ID 13735 u MZ Liješnica.
U narednih desetak dana, ukoliko dozvole vremenski uvjeti, biti će očišćeno 9.846 m2 prostora. Pomenute radove finansira kompanija Natron-Hayat.