• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  16.12.2011

Nastavljeni radovi na obaloutvrdi

Vremenske prilike koje vladaju posljednjih dana, općina Maglaj koristiti i za nastavak uređenja obaloutvrde. Radnici preduzeća "Hajdić" ovih dana rade na izgradnji obaloutvrde na desnoj obali rijeke Bosne, u dužini od 80 metara, oko Gradskog mosta.
Donosimo vam nekoliko fotografija: