• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  17.02.2015

Javni poziv za dostavljanje projekata za dodjelu sredstava za omladinske projekte iz Budžeta Općine Maglaj za 2015. godinu

Na osnovu člana 42. Statuta Općine Maglaj(“Službene novine Općine Maglaj”, broj: 8/07, 3/08 i 6/08), Budžeta Općine Maglaj za 2015. godinu i člana 26. Odluke o izvršavanju Buažeta Općine Maglaj za 2015. godinu (“Službene novine Općine Maglaj”, broj: 9/14) i Strategije partnerstva između Općine Maglaj i građana (“Službene novine Općine Maglaj”, broj: 4/08), Općinski načelnik d o n o s i


JAVNI POZIV
za dostavljanje projekata za dodjelu sredstava za omladinske projekte iz
Budžeta Općine Maglaj za 2015. godinu


I

Raspisuje se Javni poziv za dostavljanje projekata za dodjelu sredstava sa transfera Budžet za mlade iz Budžeta Opštine Maglaj za 2015. godinu.
Budžetom za mlade u 2015. godini za podršku omladinskim projektima planirana su sredstva u iznosu od 6.000,00 KM.

II

Raspodjela sredstava za sufinansiranje omladinskih projekata vršit će se u skladu s Kriterijima za sufinansiranje omladinskih projekata sa transfera Budžet za mlade, koje donosi Općinski načelnik.

III

U skladu s planiranim sredstvima na trasferu Budžet za mlade u Budžetu Općine Maglaj za 2015. godinu, ocjenjivanje omladinskih projekata i prijedlog raspodjele sredstava namjenjenih omladinskim projektima izvršit će Komisija za ocjenjivanje projekata nevladinih organizacija i omladinskih projekat i raspodjelu novčanih sredstava sa transfera Ostala civilna udruženja i transfera Budžet za mlade u 2015. godini.za sufinansiranje projekata kulture u 2015. godini.
Konačnu odluku o iznosu sredstava za podršku omladinskih projekata donosi Općinski načelnik.

IV

Za dodjelu sredstava namjenjenih omladinskim projektima mogu se prijaviti javne ustanove i nevladine organizacije koje djeluju na području općine Maglaj.
Projekte je potrebno dostaviti u zatvorenoj koverti, na aplikacijskom obrascu koji se može preuzeti na web stranici Općine Maglaj www.maglaj.ba
Uz projekt je obavezno dostaviti kopiju rješenja o registraciji, broj žiro računa ustanove/organizacije, adresu, telefonski broj I ime odgovorne osobe.
Projekt dostaviti putem pisarnice Općine Maglaj ili putem pošte na adresu Općina Maglaj – Služba za boračko invalidsku I socijalnu zaštitu, opću upravu I društvene djelatnosti- Kandidiranje projekata kulture.
Krajnji rok za dostavljanje projekata je 10.03.2015. godine.

Tekst Javnog poziva možete preuzeti ovdje >> Download

Aplikacijski obrazac možete preuzeti ovdje >> Download