• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  05.02.2015

24. redovna sjednica Općinskog vijeća Maglaj

Na osnovu člana 59. i 60. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Maglaj («Službene novine Općine Maglaj broj: 2/13- prečišćen tekst») i zaključka Kolegija od 26.01.2015. godine,


SAZIVAM
24. sjednicu Općinskog vijeća Maglaj,
za dan ČETVRTAK, 12.02.2015.godine u 16,00 sati
u sali JU Dom kulture «Edhem Mulabdić» Maglaj


DNEVNI RED1.Informacija o aktuelnoj situaciji na području općine Maglaj vezano za prirodne nesreće Download

2.
a) Izvještaj o radu Općinskog pravobranilaštva za 2014.godinu Download
b) Program rada Općinskog pravobranilaštva za 2015.godinu Download

3.
a) Izvještaj o radu OIK-a za 2014.godinu
b) Program rada OIK-a za 2015.godinu Download

4. Prijedlog Odluke o visini naknade članovima OIK-a za 2015.godinu Download

5. Izvještaj o radu inspekcija za 2014.godinu
- Sanitarno-komunalni-vodoprivredni inspektor Download
- Urbanističko-građevinski i putni inspektor Download

6. Izvještaj o realizaciji Strategije razvoja općine Maglaj za 2014.godinu Download

7. Akcioni plan realizacije Strategije razvoja općine Maglaj za 2015.godinu Download

8. Odluka o plaćama, dodacima na plaću i naknadama plaće zaposlenih u organu Općine Maglaj Download

9. Prijedlog Odluke o prosječnoj konačnoj građevinskoj cijeni 1 m2 korisne stambene površine na području općine Maglaj Download

10. Prijedlog Odluke o bratimljenju općine Altieylül u okrugu Balikesir u Republici Turskoj i općine Maglaj Download

11. Prijedlog Odluke Općinskog vijeća Maglaj o raspisivanju referenduma za područje MZ Novi Šeher
- Prijedlog Odluke o raspisivanju referenduma na područje Mjesne zajednice Maglaj Grad Download

12. Utvrđivanje kriterija za raspodjelu sredstava za obezbjeđenje prostora za stanovanje (izgradnjom kuća, kupovinom i sl.) za vlasnike kuća koje su uništene u klizištima Download

13. Informacija o deminiranju, uništavanju NUS-a i provođenju akcije «Žetva» u 2014.godini

14. Odluka o raspisivanju Javnog oglasa za popunu člana OIK-a Maglaj Download
- Javni oglas za popunu člana OIK-a Maglaj Download

16. Akti iz Službe za urbanizam, geodetske i imovinsko pravne poslove Download

17. Razmatranje inicijative SABNOR-a Download


Vijećnička pitanja i inicijative


PREDSJEDAVAJUĆI OV,
Marko Zelić