• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  21.01.2015

Poziv za prusustvo prezentaciji Projekta

Pozivamo Općinske vijećnike, učesnike Projekta i druge zainteresovane građane Općine Maglaj na pezentaciju Projekta,"Podrška trajnim rješenjima Revidirane strategije za provedbu Aneksa VII Dejtonskog mirovnog sporazuma".
Prezentacija Projekta održaće se u sali Općinskog vijeća dana 26.01.2015. godine (ponedjeljak) sa početkom u 11:00 sati.