• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  25.12.2014

U Doboju održan drugi sastanak radne grupe Pro-budućnost

Dana, 18. 12 . 2014. godine u prostorijama Općine Doboj održan je drugi sastanak Radne grupe za općine Maglaj i Doboj u okviru programa USAID - Projekat „PRO-Budućnost“.

Na sastanku se razgovaralo o provedenim aktivnostima tokom 2014 godine i grantovima koji su upravo u toku.

Nakon podnešenog izvješća o provedbi programa PRO-Budućnost, od strane koordinatorice Fondacije Mozaik, g-đice Armele Ramić, predstavljen je o Okvirni plan aktivnosti za 2015 godinu.

U svom obraćanju, Maja Grubešić, koordinatorica u programu PRO-Budućnost, prisutne je upoznala s vremenskim prijedlozima rada u narednoj godini, uz poziv da građani Maglaja i Doboja, a posebno neformalne grupe građana i dalje prate aktivnosti CRS-a u BiH, potpomognete međusobnom saradnjom sa Caritasom Biskupske konferencije BiH, Fondacijom Mozaik, Helsinškim parlamentom građana iz Banja Luke i UG Vaša prava iz Tuzle, a koji se finansira sredstvima USAID-a, te da iskoriste raspoloživa finansijska sredstva koja će su tom prilikom dodjeljivati za najuspješnije projekte.

Bitno je spomenuti da se kroz program PRO-Budućnost finansiraju različiti projekti koji imaju za cilj pomirbu i jačanje međunacionalnog povjerenja među ljudima ne samo Maglaja i Doboja već cijele BiH.

Po riječima koordinatorica g-đa Grubešić i Ramić i u 2015 godini bit će jako puno različitih aktivnosti kroz program PRO-Budućnost. Svi grantovi će se objaviti putem javnih portala i službene stranice Općine Maglaj www.maglaj.ba, a svima je isti cilj –međunacionalna pomirba kroz zajedničko djelovanje.