• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  11.12.2014

Grant shema: Unaprjeđenje poduzetničkih zona u FBiH

U okviru provedbe Grant sheme "Unaprjeđenje poduzetničkih zona u Federaciji Bosne i Hercegovine", predstavnici Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta, g-din dr. Adis Fajić i g-din Sead Džiho,su posjetili Općinu Maglaj i upriličili radni sastanak sa predstavnicima općinske administracije. U okviru posjete, izvršen je obilazak poslovnih zona Misurići, Liješnica i Poljice te detaljan uvid i monitoring aplikacije Općine Maglaj - "Izgradnja primarne servisne saobraćajnice - IPZ Misurići-Maglaj".
Tom prilikom predstavnici ministarstva su obišli privredne subjekte u zonama: HM promet d.o.o Maglaj, Bontex d.o.o. Maglaj i Excel Assemblies BH d.o.o. Maglaj.