• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  06.12.2011

"Svaki pojedinac je bitan, ali su djeca iznad svega"

Kantonalna uprava Civilne zaštite Zeničko - dobojskog kantona, putem općinskih štabova, realizuje projekat pod nazivom "Kako se zaštiti u školi u slučaju zemljotresa". U školama na području općine Maglaj distribuiran je promotivni materijal - plakate, te brošure "Smjernice za zaštitu od požara u školskim ustanovama". Moto kampanje je "Svaki pojedinac je bitan, ali su djeca iznad svega".
Smjernicama su prezentirana saznanja o požaru kao opasnosti koja je veoma česta pojava u savremenom društvu, o uzročnicima požara i mjerama koje je neophodno
provoditi kako bi se smanjio broj nastalih požara. Međutim, pored svega preduzetog požar ostaje očekivani događaj koji se mora što prije eliminisati i spriječiti njegove štetne posledice na ljude i okolinu. Primjenom ovih saznanja broj požara će se svakako umanjiti, a pravilnim postupcima nakon nastalog požara isti će biti lakše eliminisan, životi sačuvani, a posljedice prouzrokovane požarom smanjene.