• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  07.11.2014

Informacija o uništavanju prikupljenih i privremeno uskladištenim neeksplodiranim ubojnim sredstvima

Dana 27.10.2014. godine izvršeno je uništevanje prikupljenih i privremeno uskladištenih neeksplodiranih ubojnih sredstava koja su odstranjena i prikupljena po dojavama građana i drugih fizičkih i pravnih lica sa teritorije općine Maglaj, kao i preuzetih ubojnih sredstava od strane građana u okviru provođenja akcije „Žetva“ 2014. godine, pri čemu je uništeno sljedeće:

1. Ručna bomba komada 29,
2. Pješadijska mina rasprskavajuća 2A komada 1,
3. Tromblonska trenutna mina komada 5,
4. Projektil ručnog bacača komada 2,
5. Projektil brdskog topa kalibra 76mm komada 2,
6. Projektil brdskog topa kalibra 40 mm komada 1,
7. Projektil brdskog topa kalibra 82mm komada 1,
8. Mina minobacača kalibra 60mm komada 1 i
9. Projektil ručnog bacača tipa „OSA“ komada 3.

Navedena ubojna sredstva su uništena u suradnji sa deminerskim timom Federalne uprave civilne zaštite na poligonu „Ograjina“ općina Žepče.