• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  08.08.2014

Četvrta Vanredna sjednica Općinskog vijeća Maglaj

Na osnovu člana 59,60 i 61. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Maglaj («Službene novine Općine Maglaj»,broj: 2/09 i 1/13), i ukazane potrebe,SAZIVAM
Četvrtu vanrednu sjednicu Općinskog vijeća Maglaj,
za dan utorak 12.08.2014. godine u 16,00 sati
u sali JU Dom kulture «Edhem Mulabdić» Maglaj

DNEVNI RED1. Informacija o realizaciji zaključka od 1-3 Vanredne sjednice OV Download

2. Aktuelna situacija na području općine Maglaj
PREDSJEDAVAJUĆI OV,
Marko Zelić