• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  17.11.2011

Proizvodnja malina - inicijativni sastanak i prezentacija Klas d.d. Sarajevo

Inicijativni sastanak - Proizvodnja i otkup malina

Obavještavaju se poljoprivrednici i ostali, sa područja općine Maglaj koji su zainteresirani za proizvodnju malina da će se

23.11.2011. godine – srijeda, u 12:00 sati, u sali Općinskog vijeća Općine Maglaj,

održati inicijativni sastanak po pitanju moguće suradnje u proizvodnji i otkupu malina sa poznatim otkupljivačem jagodičastog voća „KLAS“ d.d. Sarajevo.

Na inicijativnom sastanku će biti prisutni predstavnici firme „KLAS“, predstavnici Općine Maglaj u oblasti poljoprivrede i poduzetništva i svi ostali zainteresirani koji izraze spremnost da uđu u projekat proizvodnje malina na našem području.
Na sastanku bi trebale biti prezentirane sve mogućnosti proizvodnje malina, te potrebni uvjeti i kriteriji za potencijalnu daljnju suradnju sa navedenim otkupljivačem.

Nadamo se Vašem što većem odzivu kako bi stvorili kritičnu masu za mogućnost ozbiljnijih pregovora sa Klas-om, a isto tako i sa dobavljačima sadnog materijala.