• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  22.07.2014

Poziv privrednicima - Javni konkurs - grant sredstva 2014. godine

16. 7. 2014. godine, na temelju Odluke o usvajanju Programa utroška dijela sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava Tekućeg transfera utvrđenog Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta objavilo je Javni konkurs za za odabir korisnik sredstava Tekućih transfera – grant.

Predmet Javnog natjecaja je prikupljanje prijava za odabir korisnika sredstava Tekućih transfera - grant, utvrđenih u razdjelu 50. Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu Federalnom ministarstvu razvoja, poduzetništva i obrta, za 13 projekata:

1 Poticaji inovatorima-pojedincima
2 Stipendiranje učenika koji se obrazuju za tradicionalne i stare zanate 3 Poticaj udruženjima i komorama
4 Poticaj obrazovnim institucijama
5 Poticaj projektima koje finansira EU i drugi inostrani donatori
6 Tehničko usklađivanje (uvođenje ISO i HACCP standarda i osiguranje CE znaka)
7 Poticaji tradicionalnim i starim zanatima
8 Poticaj poduzetništvu žena
9 Poticaj poduzetništvu mladih
10 Subvencionisanje kamata na poduzetničke kredite
11 Poticaji novoosnovanim subjektima male privrede
12 Poticaji poduzetnicima izvoznicima
13 Poticaj za promociju poduzetništva

Izbor korisnika finansijskih sredstava vrši Povjerenstvo za izbor korisnika sredstava, koje ima zadatak da, u skladu sa odredbama Pravilnika o postupcima u provedbi Programa razvoja male privrede („Službene novine Federacije BiH“, broj 18/09), i na temelju propisanih kriterija iz Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava Tekućeg transfera i ovog konkursa, izvrši rangiranje korisnika grant finansijskih sredstava. Povjerenstvo za izbor korisnika sredstava imenuje federalni ministar razvoja, poduzetništva i obrta.

Sve potrebne informacije i dokumentaciju za sudjelovanje na Javnom konkursu može se preuzeti elektronskim putem na web stranici Ministarstva (www.fmrpo.gov.ba) pod izbornikom KONKURS (POTICAJI 2014 – GRANT SREDSTVA 2014.) ili u prostorijama Ministarstva u Mostaru, ulica Dr. Ante Starčevića bb (Hotel „Ero“) svakim radnim danom u vremenu od 10-14 sati.
Rok za dostavu prijava je 30 dana od dana objavljivanja Javnog konkursa u „Službenim novinama Federacije BiH“, odnosno do 15. 8. 2014. godine.

Link za preuzimanje JAVNI KONKURS