• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  17.07.2014

Održan sastanak za inplementaciju Projekta Centralne evropske banke (CEB)

Danas je u zdgradi Općine Maglaj održan sastanak na kojem su prisustvovali općinski načelnik i njegovi saradnici te predstavnik Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice- gospodin Mustafa Alikadić, predstavnici UNHCR- Snegar Đoko i Enes Kaljanac, predstavnici Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica, te kantonalnog ministarstva za rad socijalne politike i izbjeglica.

Na sastanku je raspravljano o realizaciji Projekta CEB, koji je kandidovan od strane Općine Maglaj 2011. godine sa ciljem ,, Zatvaranja kolektivnih centara i alternativnih smještaja pružanjem javnih stambenih rješenja“ .

Vezano za realizaciju ciljeva iz Projekta, pokrenuta je procedura za zaključivanje Okvirnog sporazuma o kreditu sa Razvojnom bankom Vijeća Evrope. Pregovori između ministarstva finansija i trezora BiH sa Razvojnoj bankom Vijeća Evrope započeli su 13.11.2012. godine. Predstavništvo BiH je donijelo odluku kojom prihvata Sporazum 16.04.2014. godine. Isti je retificiran od strane Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine početkom mjeseca jula 2014. godine.

Predstvanici Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice, Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica, UNHCR-A, nadležnog kantonalnog ministarstva raseljenih osoba i općina su zajedno kreirali prijedloge podprojekta za zatvaranje postojećih kolektivnih smještaja, te su upoznali Općinskog načelnika i njegove saradnike da su stvoreni uslovi da se krene sa implementacijom projekta.
Istog dana izvršen je obilazak i razgovor sa trenutnim korisnicima u kolektivnom naselju Omerdino polje, kao i obilazak parcele za izgradnju zgrade, za korisnike alternativnog smještaja sa područja Općine Maglaj.