• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  30.05.2014

ODLUKA Općinskog načelnika

Na prijedlog Općinskog štaba civilne zaštite općine Maglaj, Općinski načelnik donosi
ODLUKU
o prestanku važenja proglašenja stanja prirodne nesreće "poplave" na teritoriji općine Maglaj

Član 1.
Proglašava se da na području općine Maglaj prestaje važnost Odluke o proglašenju stanja prirodne nesreće "poplave", broj: 01-49-929/14, od 15.05.2014. godine.

Član 2.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljena u "Službenim novinama općine Maglaj".